Způsobilost

Zaměstnanci a pracovníci naší agentury splnují kvalifikační požadavky, které ukládá živnostenský zákon,jsou proškolováni a kontrolováni.