Kvalifikace

Všichni pracovníci a zaměstnanci naší agentury splňují požadavky na dílčí kvalifikaci – strážný dle platných zákonů a předpisů – odbornou způsobilost a podmínky novely zákona č. 274/2008Sb. o Policii ČR, zákona č.455/1991 o živnostenském podnikání.