Bezpečnostní služby

 

Naším cílem je zajišťovat kvalitní komplexní bezpečnostní řešení dle jednotlivých zakázek. Proto se při návrhu řešení bezpečnosti zaměřujeme především na skutečné potřeby zákazníka, možná rizika spojená s výkonem jeho činnosti ale také na efektivitu vynaložených prostředků při současném zachování nebo zvýšení úrovně bezpečnosti. Celá struktura zabezpečení pomocí naší společnosti je zaměřena na zákazníka, poskytování profesionálních a specializovaných služeb vždy konkrétně na každého zákazníka dle specifikace jeho zadání

Mezi nejvíce žádané služby patří:

  • fyzická ostraha
  • ostraha majetku
  • kombinované služby
  • specializovaná ostraha bank
  • monitorovací služby a zabezpečovací systémy


Standardní kontrolní činnost

je zaměřena především na znalost pokynů pro výkon služby, mapování terénu, znalost objektu. 

Auditní kontrolní činnost

spočívá v prověřování bdělosti a fundovanosti bezpečnostních pracovníků v reálném výkonu služby, běžnou činnost zaměstnanců bezpečnostní služby, ustrojenost a v neposlední řadě na kontrolu alkoholu v dechu.

Speciální kontrolní činnost

Pravidelně, v dohodnutých intervalech, poskytujeme výpis z kontrolní činnosti našich zaměstnanců odpovědnému zástupci zákazníka jako podklad pro pravidelná jednání o jakosti výkonu služby.

 

Obchůzky 

je online obchůzkový systém, vyvinutý technickými pracovníky naší mateřské společnosti Susasecurity.cz. Obchůzky umožňují v reálném čase mapovat bezpečnost v nejrůznějších typech objektů.